Taggá válás

Az alapszabály értelmében:

6. § (1) Tag lehet az, aki megfelel a (2) vagy (3) bekezdésekben meghatározott követelményeknek, és magára nézve kötelezőnek fogadja el az Egyesület alapszabályának rendelkezéseit.

(2) Az Egyesület tagja lehet az a jogász végzettséggel rendelkező természetes személy, aki magyarországi akkreditált felsőoktatási intézményben teljes munkaidőben vagy részmunkaidőben közalkalmazotti jogviszonyban, vagy megbízott előadóként (óraadóként) magánjogot oktat, illetve legalább két szemeszteren át folyamatosan oktatott a tagfelvételi kérelemének benyújtását megelőző 5 évben. Az Egyesület tagja lehet továbbá magyarországi akkreditált felsőoktatási intézményben a magánjog területén oktató – kutató, PhD hallgatói jogviszonnyal rendelkező személy is.

(3) Az Egyesület tagja lehet továbbá – a fenti feltételek hiányában is – minden jogász végzettséggel rendelkező természetes személy, amennyiben az Egyesületbe való felvételi kérelméhez csatolja – a (4) bekezdésben szabályozottakon túl – legalább öt rendes tag egyesületi taggá válását támogató írásbeli javaslatát.

(4) Az Elnökséghez benyújtott kérelem – megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat – útján lehet kérelmezni az Egyesület tagjává válást. A taggá válás feltételeit, a 6. § (2) és (3) bekezdéseknek való megfelelést az Elnökség vizsgálja. Az Elnökség a felvételről – és a tagsági jogviszony kezdetének napjáról is –a kérelmet benyújtót írásban értesíti.

 

Belépési nyilatkozat letölthető innen.

Comments are closed.

  • Események

    No Upcoming Events found!

© 2017 Magánjogot Oktatók Egyesülete