Az egyesület célkitűzései

Az egyesület célja a magánjog tudományának művelésében egyetemi oktatóként, gyakorlati szakemberként, PhD hallgatóként szerepet játszó jogászok összefogása, szakmai fórumának megteremtése, a tudomány és az oktatás civil megbecsülésének emelése, szakkérdésekben a tudomány álláspontjának képviselete a jogalkotó és a jogalkalmazó szervek előtt, a magánjog, valamint a közösségi jog alkalmazásának kutatása.

E céljai megvalósítása érdekében

 1. konferenciákat és egyéb egyesületi rendezvényeket szervez és támogat;
 2. együttműködik más egyesületekkel, szakmai szervezetekkel;
 3. javaslatokkal, ajánlásokkal él;
 4. nemzetközi kapcsolatokat létesít és tart fenn.

 

A 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 20. pontja szerint az Egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja, hozzájárulva a társadalom és az egyén szükségleteinek kielégítéséhez

 1. tudományos tevékenység, kutatás;
 2. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
 3. euroatlanti integráció elősegítése

Az Egyesület közhasznú tevékenységi köre alapvetően a felsőoktatáshoz, – oktatás, tudományos kutatás -, mint közfeladathoz kapcsolódnak, mely közfeladatot a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2. § (2) bekezdése az állam feladataként határozza meg, amikor kimondja, hogy a felsőoktatás rendszerének működtetése az állam feladata. Az Egyesület közhasznú tevékenységi köre a vonatkozó jogszabályi környezet megjelölésével egyebekben az alábbiak szerint alakul:

 • Tudományos tevékenység, kutatás, mely tevékenység a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 11. § (1) bekezdés d.) pontja szerint közfeladatnak minősül.
 • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, mely tevékenység a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. §, valamin a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 11. § (1) bekezdés d.) pontja szerint közhasznú tevékenységnek minősül.
 • Kulturális tevékenység, mely feladat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja szerint közhasznúnak minősül.

Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain túlmenően bárki részesülhet. Az Egyesület vezető tisztségviselőit, támogatóit, valamint e személyek hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a civil szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

Comments are closed.

 • Események

  No Upcoming Events found!

© 2017 Magánjogot Oktatók Egyesülete